شماره شناسه لاستیک یا DOT چیست ؟

شماره شناسه لاستیک یا DOT چیست ؟

قوانین فدرال، تولیدکنندگان لاستیک را ملزم ساخته است تا یک سری از اطلاعات استانداردشده را بر روی جداره‌ی لاستیک‌های تولید خود در ایالات متحده درج نمایند. این اطلاعات شامل مواردی همچون ویژگی‌های پایه‌ی لاستیک، ظرفیت‌ها و مواد به کار رفته در ساخت و همچنین شماره‌ی شناسه‌ی لاستیک در بخش حمل و نقل (DOT) ایالات متحده است که برای گواهی‌نامه‌ی استاندارهای ایمنی و برای موارد اقامه‌ی دعاوی حقوقی تعیین شده است.

مقررات حال حاضر الزام می‌نمایند که شماره‌ی شناسه باید با حروف “DOT” آغاز شده و پس از آن 8 تا 13 کاراکتر قرار داده شود (مثال 12 کاراکتری که در شکل زیر نشان داده شده است را ببینید). از روی این شماره می‌توان محل تولید، اندازه‌ی لاستیک و ویژگی‌های تولیدکننده و همچنین هفته و سال تولید لاستیک را استخراج نمود. بنابراین شماره‌ی شناسه‌ی لاستیک که معمولاً به آن به اشتباه شماره‌ی سریال لاستیک گفته می‌شود، بر خلاف سایر شماره‌ی سریال‌هایی که بر روی بیشتر کالاهای دیگر درج می‌شود و یک قلم مشخص را مشخص می‌نماید، در واقع نشان‌دهنده‌ی بچ‌های تولیدی نیز هستند.

فناوری لاستیک: اقتصاد مشارکتی برای مصرف سوخت متوسط (CAFE)

همچنین در مقررات الزام شده است که کل شماره‌ی شناسه‌ی لاستیک DOT بر روی یک طرف جداره‌ی لاستیک درج شوند. این در حالی است که حروف “DOT” و اولین ارقام شماره‌ی شناسه‌ی لاستیک باید بر روی جداره‌ی طرف دیگر نیز درج شوند (شکل زیر را ببینید). بنابراین این احتمال وجود دارد که شما شماره‌ی شناسه‌ی لاستیک را به صورت ناقص ببینید. بر اساس آن‌چه که بیان شد، می‌توانید به سادگی سمت دیگرِ جداره‌ی لاستیک را نگاه کرده و شماره‌ی شناسه‌ی کامل لاستیک را بر روی آن مشاهده بفرمایید.

فناوری لاستیک: اقتصاد مشارکتی برای مصرف سوخت متوسط (CAFE)

با توجه به این‌که هدف آن نیست که همه‌ی لاستیک‌ها از خارج وارد ایالات متحده شده و در این کشور به فروش برسند، بنابراین بسیاری از لاستیک‌ها بدون آن‌که توسط تولیدکنندگان آن‌ها از نظر انطباق با تمامی استانداردهای ایمنی فدرال برای وسایل نقلیه‌ی موتوری (FMVSS) تست شوند، طراحی و تولید می‌شوند. در صورتی که این تست‌ها انجام نشده و گواهی نشودکه لاستیک‌ها می‌توانند الزامات تعیین‌شده توسط ایالات متحده را برآورده نمایند، آن‌گاه تولیدکنندگان اجازه ندارند تا برند “DOT” (که در زیر نشان داده شده است) را بر روی لاستیک‌های خود درج نمایند و هم نمی‌توان با استفاده از این لاستیک‌ها در ایالات متحده رانندگی نمود.

فناوری لاستیک: شماره‌ی شناسه‌ی لاستیک DOT (TIN)

جهتِ درج‌کردنِ شماره‌ی شناسه‌ی لاستیک (TIN)

توصیه می‌شود که در لاستیک‌هایی که طراحی آج در آن‌ها به صورت متقارن است، شماره‌ی شناسه‌ی کامل لاستیک DOT بر روی بخش بیرونی درج شود تا زمانی که لاستیک بر روی خودرو سوار می‌شود، این شناسه به راحتی قابل رؤیت باشد.

در لاستیک‌هایی که طراحی آج در آن‌ها به صورت متقارن است یا سبک دیواره‌ی آن‌ها به صورت نامتقارن است (حروف سفید و غیره)، نصب باید به همان صورتی باشد که جهت آج یا سبک لاستیک ایجاب می‌نماید. در لاستیک‌هایی که آج آن‌ها دارای طرح‌های جهت‌دار است، شناسه‌ی TIN در یک سمتِ خودرو به صورت کامل درج می‌شود و در سمت دیگر بخشی از آن حک می‌شود.