جایزه سال ۲۰۲۰ تایر ایمن به هانکوک رسید

جایزه سال ۲۰۲۰ تایر ایمن به هانکوک رسید

موسسه «Tyresafe» از هانکوک برای افزایش آگاهی نسبت به ایمنی لاستیک طی ۱۲ ماه گذشته قدردانی کرد. هانکوک این جایزه را در سال ۲۰۱۹ نیز دریافت کرده بود و طی ۱۲ ماه گذشته هانکوک آمریکا سه کمپین ایمنی لاستیک را در کانال های اجتماعی از جمله Facebook و YouTube راه اندازی کرد. نخستین کمپین را به منظور آگاهی رانندگان درمورد حوادث مربوط به لاستیک در جاده ها طی ماه های تابستان راه اندازی کرد تا آن ها وضعیت لاستیک های خودروهای شان را قبل از حرکت و رفتن به سفرهای تفریحی بررسی کنند. کمپین دوم با همکاری یک رسانه تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی فعال شد و در قالب ویدئو مواردی همچون نحوه نگهداری صحیح از لاستیک برای کنترل بیش تر و مصرف سوخت پایین تر، انتخاب تایر مناسب برای فصل، اطمینان از فشار مناسب تایر و نحوه بررسی آج را آموزش می داد. کمپین سوم نیز به رانندگان مواردی همچون نحوه عملکرد آج لاستیک، تفاوت الگوی لاستیک تابستانی، تمام فصلی، زمستانی و همچنین این که چرا آن ها باید با پیش بینی آب وهوا در زمستان و شرایط جاده، ایمنی لاستیک خود را در اولویت قرار دهند آموزش می داد.
زو بالدوین، مدیر بازاریابی هانکوک دراین باره گفت: «ما به خاطر تلاشی که در راستای به اشتراک گذاشتن پیام های ایمنی لاستیک با میلیون ها راننده داشته ایم، بسیار خوشحالیم. چراکه این موضوع به شدت مورد استقبال قرار گرفت و منجر به دریافت این جایزه برای دومین سال شد. هانکوک همچنان به تلاش خود برای آگاه ساختن رانندگان از اهمیت نگهداری لاستیک و خطرات مربوط به لاستیک های معیوب با هدف کاهش حوادث جاده ای ادامه می دهد.»
همچنین شعبه انگلستان هانکوک نیز در مراسم سالانه تایرهای امن در جورک پارک شهر استافوردشر جایزه اصلی این مراسم را دریافت کرد.